ALAPÍTVÁNYAINK

A Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány

Az alapítvány célja, hogy segítse a gimnázium diákjainak tanulási feltételeit, segélyt nyújtson a rászoruló tanulóknak a benyújtott pályázatok alapján, anyagilag is támogassa az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, segítse az iskola rendezvényeinek lebonyolítását, támogassa a tehetséggondozó és sporttevékenységeket, támogatást nyújtson az iskola kiadványaihoz. Az alapítvány nyitott, bárki csatlakozhat aki az alapítványi célokat elfogadja, és a kuratórium a csatlakozási szándékkal egyetért.

Bejegyezve: 1995. november 10.

Adószám: 18853559-1-17
Bankszámla száma: 11746005-20008804-00000000

“Jövő Nemzedékéért Alapítvány”

Az alapítványt dr. Ótós Miklós alapította 1992-ben, városi képviselői tiszteletdíjának összegét ajánlotta fel

- az oktatás színvonalának további emelkedése céljából,
- az anyagilag nehéz körülmények között lévő tanulók szociális ellátása céljából.

Az alapítvány anyagi elismerésben kívánja részesíteni azon tanárokat, akik hivatástudattal áthatva tartósan magas színvonalon végzik munkájukat

Ennek alapján az alábbi díjak adhatók:
- WIGAND JÁNOS - DÍJ

Az alapító igazgató emlékére annak a tanárnak, aki folyamatos hivatástudattal áthatott oktatói tevékenységével, szakmai munkájával és erkölcsi magatartásával tanártársai nagyrabecsülését váltotta ki.
-  TANULÓK DÍJA

Annak a tanárnak adható, aki a diákság véleménye alapján olyan oktatási tevékenységet végez, illetve magatartást tanúsít, mely példaértékű.

Az alapítvány támogatni kívánja a kiváló tanulói teljesítményeket is.

Ennek alapján az alábbi díjak adhatók:
-  TANÁROK DÍJA

Azon végzős tanulóknak adható, akik tanulmányi munkájukkal, kiemelkedő kulturális vagy sport tevékenységükkel az iskola hírnevét öregbítették.
-   DR. KELEMEN ENDRE – DÍJ

A biológia tudományok kiváló művelője részére, aki a biológiai tanulmányok magas szintű műveléséről tett tanúbizonyságot.

-  HEILMANN JÓZSEF-DÍJ
   A KIVÁLÓ MAGYAR ÉS NÉMETTANÁR EMLÉKÉRE

Azon diáknak adható, aki tanulmányai során a magyar nyelv és irodalom, ill.
német nyelv terén kiváló teljesítményt nyújt, országos versenyeken jó
eredményt ért el, vagy egyéb irodalmi és német nyelvi tevékenységet magas
színvonalon végzett.

Bejegyezve: 1992. március 9.

Az alapítvány adószáma: 19232094-1-17

Az alapítvány bankszámla száma: 11746005-20008763-00000000