A TANTESTÜLET TAGJAI

Rajos Judit
igazgatóhelyettes
magyar nyelv és irodalom - történelem / mesterpedagógus
Heilmann Józsefné
igazgató
német - történelem / mesterpedagógus
Huszárik Imre
igazgatóhelyettes
földrajz - rajz / mesterpedagógus
TANTESTÜLET TAGJAI
SZAK(OK)
Báló Marianna
magyar nyelv és irodalom - könyvtár - művészettudomány - drámapedagógia szaktanácsadó, mesterpedagógus
Bartha István
matematika - informatika - technika
Borbás-Mutzhausz Ágnes
testnevelés/ tartósan távol van
Bosnyák Eszter
magyar nyelv és irodalom- földrajz
Csirzó Zoltán
testnevelés
Dr. Bodnárné Eőry Györgyi
földrajz-biológia
Dr. Boronkai Dóra PhD
magyar nyelv és irodalom
Dr. Gesztesi Enikő
történelem - latin - ógörög / munkaközösség-vezető, szaktanácsadó, mesterpedagógus
Dr. Mándi Zoltánné
német - orosz
Dr. Ságodi Ibolya Ilona
matematika - fizika - néptáncpedagógus / szaktanácsadó, mesterpedagógus
Elblinger Ferenc
matematika - fizika munkaközösség-vezető szakértő, mesterpedagógus
Elblinger Ferencné
magyar nyelv és irodalom - angol/mesterpedagógus
Fauszt András
német-földrajz
Galambos János
testnevelés
Heckelné Posta Katalin
francia
Huszárikné Böröcz Zsófia
történelem-testnevelés-néptáncpedagógus / munkaközösség-vezető, mesterpedagógus
Inczédy Lászlóné
angol
Kenyeresné dr. Pap Kinga PhD
magyar nyelv és irodalom
Kiss Hedvig
magyar nyelv és irodalom - angol / munkaközösség-vezető
Komfár Erika
német
Kovács Attila
matematika - kémia / megbízott laborvezető
Kovács Judit
matematika - kémia
Kovácsné Tóth Erika
angol / szaktanácsadó, mesterpedagógus
László Péter
történelem
Lászlóné Pechli Zsanett
biológia - német
Lövei Andrea
biológia - kémia
Lukácsi László
testnevelés - etika / diákönkormányzatot segítő tanár
Mészáros Ferenc
magyar - német
Nagy Eszter
biológia / tartósan távol van
Nagy Imre
informatika / mesterpedagógus
Nagy László
történelem - orosz
Nagyné Kerekes Márta
biológia / laborvezető, tartósan távol van
Naszladi Judit
ének - művészetek / mesterpedagógus
Papp Eszter
matematika - fizika
Rábóczki Szilvia
angol
Sáfrány Zita
angol
Straubinger Ferenc
rajz
Szabó Katalin
matematika - biológia
Tőricht Pál
matematika - fizika
Toronyi Gyöngyi
magyar nyelv és irodalom - német
Tóthné Gulácsi Beáta
matematika - francia
Werner István
történelem - német
Wernerné Kétyi Mariann
angol
TANTESTÜLET ÓRAADÓ TAGJAI
SZAK(OK)
Kamarás Judit
orosz
Kimle Mária
matematika
Schäferné Baka Ágnes
hittan
Szeglet Erika
olasz
Szilasi Csaba
hittan
Venyercsán Péter
média
OKTATÁST SEGÍTŐK
Nagyné Kerekes Márta
laborvezető / tartósan távol van
Virányiné Molnár Tünde
laboráns
Kovács Attila
megbízott laborvezető
Szalainé Kovács Nikolett
laboráns
Susák Márk
rendszergazda - oktatástechnikus
Rácsné Horváth Edit
iskolatitkár
Neppné Bőne Gabriella
ügyviteli dolgozó